Praktijkvoorbeelden

De geleende foto's: Getty Images

Onze cliënte kreeg een boze brief van Getty Images wegens "geleende" foto's op haar site. Of onze cliënte maar even een paar duizend euro wilde betalen. Duidelijk was dat onze cliënte inbreuk had gemaakt. Een paar duizend euro was echter overtrokken. Na een pittige brief van Dohmen advocaten bleef het stil aan de andere kant.

Wanbetaling licentievergoeding

Onze cliënte is een kleine uitvinder met diverse octrooien op het gebied van autotechniek. Een grote fabrikant heeft een licentie op een van die octrooien en heeft daar jarenlang miljoenen aan verdiend. De fabrikant wil echter nóg meer winst. Zij besluit de licentievergoeding niet meer te betalen en het octrooi aan te vallen als "niet nieuw/niet inventief". Na dreiging met een kort geding kiest de fabrikant toch eieren voor haar geld en koopt het octrooi.

Inbreuk Octrooi? De mystery shopper

Onze cliënte stuitte op producten die naar haar oordeel niet anders dan met haar octrooi gemaakt konden zijn, maar dan wel zónder betaling van een licentievergoeding. Dohmen advocaten stuurde een "mystery shopper" naar de concurrent en liet het product in een laboratorium onderzoeken. Dohmen advocaten gaf de wederpartij de keuze: stoppen, de producten vernietigen en de schade betalen of doorgaan en een licentievergoeding betalen. De wederpartij koos voor het laatste.

Namaakkleding

Onze cliënte laat een grote partij kleding in beslag nemen waar een logo op staat dat als twee druppels water op een van haar merken lijkt. De namaker vraagt van de rechter opheffing van het beslag, want "die logo's haalt hij er dan wel af". Onze cliënte mag de namaakkleding echter gewoon vernietigen van de rechter: anders blijven anderen maar namaken en "zien ze wel waar het schip strandt".

Onzichtbare onderdelen beschermd?

Onze cliënte werd aangesproken omdat zij modelinbreuk zou hebben gemaakt. Namens onze cliënte stelden wij een tegenvordering in: de bij normaal gebruik onzichtbare delen, het enige nieuwe aan het model, konden naar het oordeel van Dohmen advocaten niet onder de modelbescherming vallen. De rechtbank gaf de wederpartij gelijk. Onze cliënte zette door en kreeg in hoger beroep toch het gelijk aan haar zijde.

Adwords

Op de locatie waar onze cliënte haar vestiging had gehad, startte een concurrent. De concurrent gebruikte daarbij de handelsnaam van onze cliënte als Adword. Volgens jurisprudentie mag je de handelsnaam van een ander als Adword gebruiken. Het feit dat onze cliënte eerder op die locatie gevestigd was deed de buitenwereld echter vermoeden dat onze cliënte niet was verhuisd maar van naam was veranderd. En dàt was naar ons oordeel onrechtmatig. Na een stevige brief staakt de concurrent haar Adwordgebruik.

Niet geleverd wel een rekening

Onze cliënte had een website laten bouwen waarvan de webbouwer wist dat die belangrijk was voor het succes van onze cliënte. De levertijd van de website werd vijftien maal overschreden, en de website kon nog steeds niet "live". Desondanks had de webbouwer het lef een forse rekening te sturen. Dohmen advocaten stelde een tegenvordering in wegens de veroorzaakte schade. Daarop bleef het stil.

De gefotografeerde interieuren

Een interieurontwerper ziet dat een freelancer die heeft meegeholpen bij het inrichten (maar niet bij het ontwerp) foto's van de interieuren op zijn website plaatst. Dat mag niet, nu de ontwerper auteursrecht heeft op die interieuren. Na een indringende brief van Dohmen advocaten kiest de freelancer eieren voor zijn geld en verwijdert de foto's.

De geleende teksten

Een designer met een eigen website belt Dohmen advocaten: er is een andere site die zijn teksten heeft "geleend". De designer hoeft geen schadevergoeding, maar de teksten moeten er wel af. De kopieerder vindt dat hij gelijk heeft, want er stond geen copyrightteken bij en "het internet is toch van iedereen?" Na een eerste telefoontje van Dohmen advocaten waarin duidelijk wordt gemaakt wat zijn rechten en plichten zijn, verdwijnen de teksten.

Modelinbreuk?

A koopt ergens buiten Europa een aantal producten. Voordeel is dat ze lijken op een ander product dat beschermd is door een modelrecht, maar dat ze een stuk goedkoper zijn. De modelhouder ziet het echter niet als `lijken op', maar als ontoelaatbaar kopieergedrag. Dohmen advocaten weet echter in de procedure die volgt aan te tonen dat het modelrecht ongeldig is, omdat het betreffende ontwerp ook weer is afgekeken van een ander.

Disfunctionerende electronica

Een klant heeft een grote voorraad electronica gekocht die in 15 filialen is ingebouwd. De electronica voldoet niet aan de eisen van de klant. De fabrikant houdt vol dat het aan alle redelijkerwijze te stellen eisen voldoet. Gelukkig heeft de klant nog niet betaald. Door de dreigende vordering van de fabrikant houdt de klant echter de koopprijs apart en kan deze niet inzetten om elders een vervangend product te kopen dat wel voldoet. Nadat Dohmen advocaten een deskundigenonderzoek heeft laten verrichten blijkt de stelling van de fabrikant niet houdbaar. De fabrikant trekt zijn vordering in en de klant heeft elders een vervangend product gekocht.

Oppositie

Onze cliënte heeft een Europees woordmerk voor fitnessbenodigdheden. Een concurrent wil hierbij aanhaken en deponeert een beeldmerk waarbij de twee delen waaruit het woordmerk van onze cliënte bestaat, visueel uit elkaar zijn getrokken, waarschijnlijk in de hoop "onder de radar te blijven". Het "alarmsysteem" bij het Europese merkenregister werkt echter prima. Dohmen advocaten dient direct een "oppositie" (klacht) in. De klacht wordt gegrond verklaard en het merk van de concurrent wordt geweigerd, met veroordeling van de concurrent in de proceskosten.

Nieuwer merk versus jongere handelsnaam

Onze cliënte constateert dat een derde een merk heeft gedeponeerd dat hetzelfde luidt als haar handelsnaam. Daar kun je gewoonlijk niet zoveel mee, tenzij er ofwel bijkomende omstandigheden zijn die het gebruik onrechtmatig maken ofwel als blijkt dat de ander het merk óók als handelsnaam gebruikt. In het laatste geval, dat zich hier voordoet, krijg je handelsnaamverwarring en dat hoef je niet te dulden. Dohmen advocaten vraagt en krijgt een bevel jegens de ander om de handelsnaam te staken, eveneens overdracht domeinnaam.

Boete verbeurd?

Onze cliënte was afnemer van metalen designarmaturen bij X. X had een geregistreerde modelbescherming op het armatuurontwerp. Er waren leveringsproblemen bij X, dus onze cliënte liet ze zelf maken, eigenlijk kopieën, dus: modelinbreuk! Onze cliënte ondertekende een overeenkomst: nooit meer doen (boete bij overtreding: 500.000) en twee ton schadevergoeding. Enige tijd later ontving onze cliënte een brief van X: "Er staan nog plaatjes van het armatuur op jouw site, dat is vijf ton boete". "Geen haar op mijn hoofd dat er ook maar één cent wordt betaald", zei onze cliënte. Dohmen advocaten was het met haar eens. X ging over tot dagvaarding. De rechter oordeelde als volgt. X wist dat kopieën en originelen door elkaar lagen en vermoedde daarom dat beide soorten armaturen nog werden verkocht. Een vermoeden was echter niet voldoende; bewijs was nodig. Onze cliënte en X hadden niet geregeld of besproken wat er met de kopieën moest gebeuren of met de afbeeldingen op de site; dat vonden ze kennelijk niet echt belangrijk. Een stop op productie en verhandelen van kopieën was het doel van de overeenkomst, dàt was waar het ze om ging. De lijst met stopacties en de overstelpende hoeveelheid bewijs van uitvoering daarvan bleken doorslaggevend in deze zaak. De rechter wees alles af en veroordeelde X in de proceskosten van meerdere tientallen duizenden euro's.

Niet inventief?

Onze cliënte sprak een ander aan wegens octrooiinbreuk. De ander wilde het octrooi van onze cliënte laten vernietigen want het zou niet inventief zijn: "dat had ik ook kunnen verzinnen". Wijsheid achteraf telde echter niet volgens de rechter. Het octrooi bleef in stand.

"Verwijderen van google"

Onze cliënt was een maatschap begonnen met een ander. Na enige tijd onstond er onenigheid; einde maatschap. De handelsnaam van de maatschap kwam aan een van beiden toe, maar aan wie? Dan wordt het vaak wikken en wegen voor een rechter. Die oordeelde na een lange rechtsstrijd dat de handelsnaam toekwam aan degene met het meeste personeel en dus het grootste belang. Helaas was dat de ander. Verbod gebruik handelsnaam voor onze cliënt, met dwangsom. Ik verzin wel een andere geschikte naam, zei onze cliënt. Enige tijd later viel er een brief van de wederpartij op de mat: er staat nog iets op Internet daar en daar, en ook op Google! Mag ik even 100.000 euro vangen? Soms is het advocaten (en zelfs rechters) niet gegeven om het functioneren van internet te begrijpen. Doordat Dohmen advocaten daar wel uitgebreide kennis van had en dat ook in de rechtszaal kon verwoorden, ging dat feest voor de wederpartij in ieder geval niet door.

Hoster aansprakelijk voor domeinnaamkaping

Door een fout van de hoster raakte onze cliënte's domeinnaam in het bezit van een domeinnaamkaper. Met succes werd de hoster aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.

Domeinnaamaanbieding

Tot verbijstering van onze cliënte gebruikte een ander haar merk in zijn domeinnaam. De domeinnaam was, als je "nl" wegdacht, exact gelijk aan het merk. De ander kan ook niet aantonen dat hij belang had bij de domeinnaam. Duidelijk was dat de ander er een hobby van maakte om massaal domeinnamen te registreren en die dan voor hoge prijzen "aan te bieden" aan de merkhouder. Met succes werd een arbitrage gestart tot overdracht van de domeinnaam, wegens registratie of gebruik te kwader trouw.

Domeinnaamgebruik nog geen handelsnaamgebruik

Met een merk ben je beter beschermd tegen domeinnaamkaping dan met alleen een handelsnaam. Dat bleek toen iemand zonder succes onze cliënte aansprak op het gebruiken van zijn handelsnaam in haar domeinnaam. Nee, zei de rechter, domeinnaamgebruik is nog geen handelsnaamgebruik. Ik zie dat de domeinnaam slechts doorlinkt naar een andere site waar duidelijk een andere handelsnaam wordt gebruikt. Daar is niets onrechtmatigs aan.

FAQ/Vaak gestelde vragen

Merk

 • Een ander gebruikt mijn merk/ontwerp/logo
 • Ik krijg een brief van een advocaat dat ik onmiddellijk moet stoppen met het verkopen van een bepaald designartikel, omdat het te veel lijkt op een merkartikel en dat ik duizenden euro's schadevergoeding moet betalen.
 • Ik kan een mooie partij van een duur merk heel goedkoop krijgen van iemand die het van buiten Europa haalt, krijg ik daar problemen mee?
 • Ik wordt beticht van parallelimport/grijze import
 • De merkhouder stuurt mij een brief dat alleen zijn eigen dealers zijn producten mogen verkopen, wat moet ik doen?
 • Mag ik op mijn website en andere (papieren) reclame het logo gebruiken van de merken die ik verkoop?
 • Mag ik op mijn website en andere (papieren) reclame zetten dat ik dealer ben van een bepaald merk?
 • Mag ik in mijn domeinnaam een merk gebruiken als ik dat merk lever, bijvoorbeeld www.adidasleverancier.nl?
 • Ik verkoop alleen producten die een ander gemaakt heeft; is het toch zinvol om mijn handelsnaam ook als merk te registreren?
 • Bij wie kan ik een merk laten registreren?
 • Hoe bescherm ik mijn design?

Handelsnaam

 • Een ander gebruikt mijn (handels)naam
 • Een ander gebruikt dezelfde handelsnaam als ik en dat is ook meteen de achternaam van ons beiden
 • Ik had een maatschap en mijn ex-maat blijft de handelsnaam gebruiken
 • Ik heb een onderneming gekocht met een bekende handelsnaam die tevens de familienaam is van de vorige eigenaar; die heeft nu een nieuwe onderneming gestart wederom met zijn familienaam!

Model

 • Iemand aapt mijn modellen na (kleding, schoenen, meubels, patronen van raam-, vloer en wandbekleding of van stoffen)
 • Loop ik risico als ik producten verkoop die erg lijken op die van een ander, ook al heb ik ze zelf niet nagemaakt maar netjes bij een bedrijf gekocht?
 • Bij wie kan ik een model laten registreren?

Domeinnamen

 • Die domeinnaam lijkt wel erg op die van mij
 • Iemand heeft de naam van mijn winkel gebruikt voor zijn website
 • Iemand heeft een domeinnaam geregistreerd die lijkt op de mijne, wil die aan mij verkopen en wil daar veel geld voor, wat moet ik doen?

Auteursrecht

 • Die tekst is van mijn website "geleend", mag dat zomaar?
 • De foto's van mijn website staan ineens bij een ander op de site
 • De concurrent aapt de stijl van mijn winkelindeling na, mag dat?
 • Ik geef interieuradvies, iemand neemt zomaar mijn tekeningen en adviezen over

Octrooi

 • Een ander maakt mijn geoctrooieerde product na, wat nu?
 • Ik heb een octrooi en ik wil de exploitatie aan een ander overlaten; hoe regel ik dat?
 • Ik wordt aangesproken op octrooiinbreuk, maar ik heb de betreffende uitvinding al veer eerder op een beurs gezien
 • Iemand beweert dat mijn product lijkt op zijn octrooi, maar ik heb belangrijke veranderingen ten opzichte van het octrooi aangebracht
 • Ik heb een licentie op mijn octrooi verstrekt en nu heeft de licentienemer octrooi aangevraagd op zijn doorontwikkelingen op mijn octrooi!
 • Ik wil eigenlijk wel octrooi aanvragen, maar realiseer me dat mijn knowhow daardoor openbaar wordt; wat kan ik doen?

Automatisering/ICT

 • Mijn automatisering functioneert onvoldoende
 • Mijn website ligt eruit
 • Iemand heeft het computerprogramma dat ik heb geschreven grotendeels nagemaakt
 • De game die ik ontworpen heb, zie ik vrijwel volledig terug in de game van een ander
 • Iemand anders heeft een domeinnaam die wel erg op de mijne lijkt
 • Mijn concurrent gebruikt nota bene mijn merk als Google-AdWord voor zijn product!


 


Dohmen advocaten bv | Sportweg 8 | 5037 AC Tilburg | 013-5821987 | info@dohmenadvocaten.nl | KvK: 18076457 | BTW: NL8141.55.637.B.01