We krijgen geen octrooilicentie?

nieuwe uitvinding

Q: Onze concurrent heeft een licentie op een octrooi waardoor hij een enorme voorsprong op ons heeft. Wij hebben ook een licentie gevraagd maar krijgen die niet. Is dat geen oneerlijke concurrentie?

A: een soortgelijke vraag deed zich onlangs voor bij beschuitfabrikant Continental Bakeries (Haust). Die wilde net als Bolletje en Van der Meulen Hallum een octrooilicentie van uitvinder Tempels om beschuit met een inkeping te mogen maken en kreeg die niet. De vraag die de rechter dan moet beantwoorden is of er sprake is van misbruik van machtspositie. Allereerst moet er dus een machtspositie zijn. Die was er niet, omdat er voldoende alternatieven zijn, zoals een beschuitbus met lift en een beschuitrol met een rits aan de voorkant. Ook kijkt de rechter volledigheidshalve naar de vraag of er misbruik van machtspositie zou zijn. De rechter woog daarbij mee dat de octrooihouder eerst een licentie had aangeboden, dat de beschuitfabrikant die niet wilde, omdat die de marktkansen niet zag en pas nadat twee andere beschuitfabrikanten (Bolletje en Van der Meulen) er een succes van hadden gemaakt, plots wilde meeliften. De octrooihouder vroeg toen uitstel wegens gezondheidproblemen en werd daarop getracteerd op een procedure om het octrooi te vernietigen, met het aanbod om de procedure stop te zetten als hij een gratis licentie gaf.

26 april 2017. Deze Q&A verscheen eerder op Engineersonline.nl

Specialist octrooi/patent nodig? Dohmen advocaten: uw advocaat gespecialiseerd in intellectuele eigendom (IE), techniek en ICT, kunst en design. Gratis spreekuur 013-5821987 of op ons advocatenkantoor.


 


Dohmen advocaten bv | Sportweg 8 | 5037 AC Tilburg | 013-5821987 | info@dohmenadvocaten.nl | KvK: 18076457 | BTW: NL814155637B01