In opdracht schilderij nagemaakt

penselen

Q: Ik heb in opdracht voor iemand een schilderij gemaakt naar voorbeeld van een ander, al bestaand schilderij. Het gaat om een schilderij van een hedendaagse kunstenaar. Nu wil ik dat schilderij in mijn (online-)portfolio opnemen, maar kan ik dat eigenlijk wel doen in verband met auteursrecht?

A: We hebben hier eigenlijk te maken met twee vragen, namelijk: 1) hoe zit het met auteursrecht op een werk als dat voor een opdrachtgever in privésfeer wordt nagemaakt en 2) hoe zit het met auteursrecht als de namaker een afbeelding/foto van dat nagemaakte werk vervolgens in zijn of haar portfolio plaatst?

Allereerst de hoofdregel: als u een kopie maakt van een al bestaand kunstwerk – dus als u dat werk namaakt - dan doet u aan verboden verveelvoudiging van het werk zoals beschreven in artikel 13 van de Auteurswet (Aw). U wordt als opdrachtnemer in dit verhaal echter beschermd door artikel 16b Aw. Dit wetsartikel behandelt het maken van een kopie van een werk voor privégebruik – men noemt dat ook wel een ‘thuiskopie’ – en bepaalt dat het maken van “enkele exemplaren” zonder commercieel oogmerk niet als inbreuk wordt beschouwd. Die uitzondering geldt ook voor degene die die thuiskopie in opdracht maakt. Bij beeldende kunst – zoals in dit geval – en architectuur moet de thuiskopie wel duidelijk van het origineel afwijken – door werkwijze en/of grootte! De vraagsteller loopt dus geen risico als hij een beschermd werk namaakt voor bij de opdrachtgever thuis, mits men duidelijk verschil ziet! Dat was vraag 1.

Echter, zodra het nagemaakte werk naar buiten wordt gebracht, dus uit de privésfeer wordt gehaald, maakt het weer inbreuk volgens artikel 13. Dat geldt dus ook als u een afbeelding van het nagemaakte schilderij in uw portfolio plaatst – ofwel vraag 2. Dat is in dit geval dus niet aan te raden!

18 januari 2017.

Specialist auteursrecht nodig? Dohmen advocaten: uw advocaat gespecialiseerd in intellectuele eigendom (IE), techniek en ICT, kunst en design. Gratis spreekuur 013-5821987 of op ons advocatenkantoor.


 


Dohmen advocaten bv | Sportweg 8 | 5037 AC Tilburg | 013-5821987 | info@dohmenadvocaten.nl | KvK: 18076457 | BTW: NL814155637B01