Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid is beperkt tot de verzekeringsuitkering (EUR 500.000) vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden ten laste van Dohmen advocaten bv komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Dohmen advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening heeft gebracht en in elk geval tot een maximum van EUR 50.000. Aansprakelijkheid van Dohmen advocaten voor ingeschakelde derden is uitgesloten. Alle beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook ten aanzien van de uitvoerend advocaten die geen contractspartij zijn. Nederlands recht is toepasselijk. De Nederlandse rechter is bevoegd. De opdrachtgever dient kopieën van de dossierstukken te bewaren.

Orde van advocaten

Dohmen advocaten is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070-3353535, info@advocatenorde.nl

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De advocaten van Dohmen advocaten zijn verzekerd bij AIG Europe Limited (Nederlands bijkantoor), K.P. van der Mandelaan 50, 3062 MB Rotterdam.De dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt maximaal EUR 500.000 per aanspraak en maximaal EUR 1.000.000 per verzekeringsjaar. Het dekkingsgebied van de verzekering is de Europese Unie.

Derdenrekening

Onze derdenrekening is: ABN AMRO IBAN: NL26ABNA0509435556 t.n.v. "Stichting Derdengelden Dohmen" te Tilburg.

Klachten

Dohmen advocaten heeft een interne klachtenregeling. Een klacht kan worden ingediend door deze te sturen naar het kantooradres (dit kan ook per e-mail) en de klacht te richten aan mr. Dohmen. Hij zal binnen een werkdag een reactie geven. Indien mr. Dohmen er niet in slaagt om de klachten naar tevredenheid van de cliënt op te lossen, neemt hij contact op met een advocaat buiten Dohmen advocaten om diens second opinion te vragen. Indien ook dat niet tot een oplossing leidt, wordt de cliënt voorgesteld om de klacht voor te leggen aan de deken van de Orde van Advocaten Zeeland-West-Brabant.

Wat als een ondernemer geen advocaat kan betalen?

Het komt voor dat een juridisch probleem - in ons geval op het gebied van Intellectuele Eigendom, ICT of techniek - de continuïteit van een onderneming bedreigt, maar de ondernemer een advocaat niet kan betalen. Uit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen hanteren wij dan aangepaste tarieven en ondersteunen wij de ondernemer bij het aanvragen van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand - een zogenoemde 'toevoeging'. Hoewel de vergoeding voor ons als advocaat dan minimaal is, staan wij ondernemers met een toevoeging met genoegen en overtuiging bij. Een rechtspersoon (B.V. enz.) kan geen toevoeging krijgen, een eenmanszaak, maatschap of VOF wel, waarbij bepaalde inkomens- en vermogensgrenzen gelden.

Google Analytics

Hierbij delen wij mee dat wij:
  • Google Analytics-cookies gebruiken;
  • een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
  • het laatste octet van het IP-adres hebben gemaskeerd;
  • 'gegevens delen' hebben uitgezet;
  • geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Rechtsgebiedenregister

Mr. H.J.A.M. Dohmen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
  • Intellectuele eigendomsrecht
  • ICT-recht
Mr. J. Smolders heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
  • Intellectuele eigendomsrecht
  • ICT-recht
Deze registratie verplicht hen elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Kamer van Koophandel en BTW

KvK: 18076457
BTW: NL8141.55.637.B.01 


Dohmen advocaten bv | Sportweg 8 | 5037 AC Tilburg | 013-5821987 | info@dohmenadvocaten.nl | KvK: 18076457 | BTW: NL8141.55.637.B.01