Gezamenlijke Intellectuele Eigendom kopen van de curator? Hold your horses!

(ga direct naar “Wat kun je met deze informatie doen voor je onderneming?”) 

Al eerder waarschuwden wij voor de problemen die kunnen ontstaan door gezamenlijke IE-rechten. Helemaal een drama kan het worden als daar nog een dimensie bij komt: faillissement. Aan de hand van een rechtszaak schets ik de problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Die zaak dateert weliswaar uit 2019 maar is uitstekend geschikt voor de boodschap die ik wil afgeven.

 

Wat was er aan de hand, in chronologische volgorde?

BTP en IABC hebben een samenwerkingovereenkomst. Samen organiseren ze het ‘Beauty Award’ evenement. Ten behoeve van dat evenement is er uiteraard een logo, domeinaam, handelsnaam etcetera. Partijen noemen dat ‘de intellectuele eigendom’ (afgekort ‘de IE’ ). IABC gaat failliet. BTP stuurt de overeenkomst met IABC naar de curator en vraagt de curator om overleg. Riberg koopt van de curator de activa en activiteiten van het failliete IABC. Eén dag later stuurt BTP aan de curator waarin ze de samenwerking met IABC opzegt. Op de zelfde dag deponeert een bestuurder van BTP nog snel even het BeautyAward-logo als merk. De curator belt Riberg: ‘helaas, BTP heeft de overeenkomst opgezegd’. Riberg wil verder met BTP. BTP wil (uiteindelijk) niet.

Alle activa gekocht, toch met lege handen naar huis

De rechter moet er aan te pas komen. Riberg wil dat de rechter verklaart dat Riberg ‘mede-eigenaar’ op de IE is, en alle IE toekent aan Riberg met vergoeding aan de ander. Dat gaat fout voor Riberg. Voor mede-eigendom van opkoper Riberg moet namelijk voldaan zijn aan de cumulatieve vereisten dat:

  • (a) het iets is dat kan worden overgedragen,
  • (b) het gemeenschappelijke eigendom was van IABC en BTP
  • (c) het aandeel van IABC in de failliete boedel viel en
  • (d) het is overgedragen door de curator

En dan is het een kwestie van afvinken. Merk voldoet niet aan (b) want het was pas na faillissement geregistreerd. Wel was die registratie in strijd met de samenwerkingsovereenkomst, dus te kwader trouw, dus het merk wordt vernietigd. Geweldige Pyrrhusoverwinning. Logo voldoet niet aan (a) want de samenwerkingsovereenkomst zegt dat het niet overdraagbaar is. Handelsnaam voldoet niet aan (d) want de overeenkomst zegt dat het aandeel van IABC alleen met toestemming van BTP kan worden overgedragen, en die toestemming is er niet. De domeinnaam voldoet niet aan (a), omdat het een contractuele aanspraak is van BTP jegens SIDN en geen absoluut vermogensrecht.

En dan ben je je IE kwijt. Nou ja, je had hem nooit. En dan rest alleen wat gerommel in de marge: een kostenvergoeding voor afgebroken onderhandelingen. Schadevergoeding wegens uitsluiting van Riberg bij de organisatie van het event zat er niet in. Dan moeten de onderhandelingen zo ver zijn gevorderd dat je de onderhandelingen niet meer mag afbreken. Dat is slechts zeer zelden het geval.

Wat kun je met deze informatie doen voor je onderneming?

Staat u op het punt om activa en ‘activiteiten’ uit een faillissement te kopen? Vraag dan eerst bij de curator een kopie op van alle overeenkomsten die liepen op het moment van faillietverklaring. Ga daar met de stofkam doorheen, liefst samen met een jurist. Als IE-specialist mét jarenlange ervaring als curator en mediator – vind ze maar - kan ik u veilig door een dergelijk mijnenveld heenloodsen. Als blijkt dat er partijen tussen zitten ‘waar u iets mee moet’, ga dan het gesprek aan over een door u voortzetten van de samenwerking. Wil de ander dat, en onder welke voorwaarden? Het eindresultaat kan dan veiligheidshalve slechts uit twee mogelijkheden bestaan. De eerste is dat er een overeenkomst tussen u en die partij tot stand komt onder opschortende/ontbindende voorwaarde dat u genoemde activa van de curator verwerft. Dat kan een overeenkomst zijn die samenwerking inhoudt, of koop van het aandeel van de ander. De tweede mogelijkheid is: de eerste lukt niet dus afzien van koop. Tenzij u van gokken houdt.


Lees-verder-tips:

  • 21 oktober 2021: Toen de samenwerking tussen Indomedia en Mimm rondom het tijdschrift Pindah eindigde, ontstond er onenigheid. Wie bezit het merk Pindah? Het werd een rechtszaak. Onze Hub Dohmen vertelt erover en geeft meteen een tip mee voor het deponeren van een merk.
  • 27 maart 2020: De octrooihouder bij wie ik een licentie heb is failliet! Kan ik nog iets doen? Ja, maar je moet wel snel handelen, zegt onze Hub Dohmen in deze Q&A voor Engineers Online.
  • 7 oktober 2019: Hebben jullie een samen een website gemaakt? Let op gemeenschappelijk auteursrecht en voorkom vervelende procedures achteraf! Column van onze Hub Dohmen voor Frankwatching.
  • 21 maart 2019: Cool Cat is failliet, maar wat betekent dat voor het merk? Column van onze Yvonne Vetjens.

Hub Dohmen, 24 november 2021.

http://twitter.com/hdohmen
http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen

 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:7524

 

 

Zijn wij de beste advocaat intellectueel eigendomsrecht in Nederland? Dohmen advocaten: uw advocaat gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht. No cure no pay mag niet in Nederland, maar we helpen u wel graag verder op onze gratis spreekuren 013-5821987.


 


Dohmen advocaten bv | Sportweg 8 | 5037 AC Tilburg | 013-5821987 | info@dohmenadvocaten.nl | KvK: 18076457 | BTW: NL814155637B01