Inbreuk op je beschrijvende handelsnaam? Ga op zoek naar verwarde personen!

In 2021 kwam de Hoge Raad in de zaak ‘Doc Dairy Partners’ met een lang verwachte uitspraak over de bescherming van beschrijvende handelsnamen. Er is volgens de Hoge Raad maar één criterium bij de vraag of de handelsnaam van de één moet wijken voor de handelsnaam van de ander. Dat is de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar. Dat criterium geldt ook bij 100% beschrijvende handelsnamen zoals ‘Bakkerij’ voor een bakkerij.

 

Hoge Raad: niet snel verwarring bij beschrijvende handelsnaam

De Hoge Raad gaf daarbij aan “dat het publiek eraan gewend is dat ondernemingen beschrijvende handelsnamen gebruiken, en minder snel in verwarring zal raken als meer (rechts)personen onder dezelfde, of slechts in geringe mate afwijkende, beschrijvende handelsnamen aan het economische verkeer deelnemen”. Met andere woorden: de gebruiker van een 100% beschrijvende handelsnaam heeft geen noemenswaardige last van anderen, dus dan is er geen inbreuk en dan valt er niets te verbieden.

Uitspraken lagere rechters na uitspraak Hoge Raad

De aanname van de Hoge Raad dat mensen niet zo snel in verwarring raken bij een beschrijvende handelsnaam klinkt logisch, maar is de aanname juist? Sinds de uitspraak van de Hoge Raad zijn er een aantal uitspraken geweest van lagere rechters die zich moesten baseren op het oordeel van de Hoge Raad.

Sakura Sushi Bar (take away & delivery) tegen Blue Sakura (Japanese sushi & grill)

Bij een niet geheel beschrijvende handelsnaam lijken lagere rechters weinig waarde te hechten aan daadwerkelijke verwarring, zoals in het kort geding in juni 2021 Sakura Sushi Bar (take away & delivery) tegen Blue Sakura (Japanese sushi & grill): “Het [..]e-mailbericht van een geannuleerde bestelling en de [drie] overgelegde Google reviews en een recensie op Facebook zijn onvoldoende om verwarringsgevaar aan te nemen. Enkele gevallen van feitelijke verwarring maken niet dat sprake is van verwarringsgevaar [..].”. Bij nóg beschrijvender tot 100% beschrijvende handelsnamen lijkt dat ineens anders te worden.

Stichting Kanker.NL (kanker.nl) / StichtingKanker (stichtingkanker.nl)

Zo was er in juli 2021 een kort geding over handelsnaam Stichting Kanker.NL (domeinnaam: kanker.nl) versus handelsnaam StichtingKanker (domeinnaam: stichtingkanker.nl). De nieuwkomer betwistte niet dat er verwarringsgevaar was. Dat betekent niet dat de eiser dat verwarringsgevaar niet hoefde te onderbouwen. De rechter oordeelde dat er sprake was van daadwerkelijke verwarring en dus van verwarringsgevaar. De basis voor dat oordeel was één verklaring van een sales manager van ABN AMRO, die de interesse in Tikkie wilde polsen: “Onlangs zag ik dat op de website www.stichtingkanker.nl de mogelijk wordt geboden om geld te doneren aan Stichting Kanker. Ik zag dat verschillende betaalopties werd aangeboden en vroeg mij af of de organisatie ook interesse zou hebben om gebruik te maken van de betaalmethode Tikkie. Ik heb daarop contact opgenomen met de directeur van Stichting Kanker.nl (de heer [A] ). Tijdens dat gesprek kwam ik erachter dat de website www.stichtingkanker.nl niet van Stichting Kanker.nl is maar van de, voor mij onbekende, Stichting Kanker. Ik had dus de verkeerde persoon/organisatie gebeld.”.

Teamleiders.nu / Teamleider.nu & teamleiders. nl

Oók in juli 2021 kwam er een uitspraak in een kort geding over Teamleiders.nu versus Teamleider.nu en  teamleiders. nl. Daar oordeelde de rechter allereerst dat ‘Teamleiders.nu’ niet geheel beschrijvend is. Daar kun je wat van vinden maar dat laat ik even voor wat het is. De rechter vervolgde met: “Het is goed voor te stellen dat e-mailberichten bedoeld voor Teamleiders.nu (info@teamleiders.nu) per abuis worden verstuurd naar bijvoorbeeld info@teamleiders.nl, iets dat Teamleiders. nu met productie 15 ook heeft aangetoond. De Handelsnaamwet biedt naar het oordeel van de voorzieningenrechter bescherming tegen dit soort verwarring.”. Oftewel, ook hier ging de rechter op grond van daadwerkelijke verwarring uit van verwarringsgevaar (en dus van inbreuk). Ik word nu wel benieuwd wat die productie 15 dan allemaal liet zien. Was dat ook slechts één ‘verwarde’?

Wat moet je met deze informatie?

Of de Hoge Raad deze uitkomsten heeft bedoeld zullen we niet snel te weten komen. De objectieve beoordeling van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar lijkt plaats te maken voor de wiskundige benadering ‘verwarring = verwarringsgevaar’. En dan lijkt het op ‘meer is beter’. Als de hierboven geschetste uitkomsten een trend worden, is het voor degene die ‘eerst was’ belangrijk om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen van daadwerkelijke verwarring. Ik hoop wel dat het niet uitmondt in het inzetten van trollenlegers die mailtjes gaan sturen waaruit zou blijken dat ze in verwarring zijn.


Lees-verder-tips:

  • 21 juni 2021: Hoewel lang iets anders is gezegd, heeft de Hoge Raad in de zaak DOC/Dairy Partners dit voorjaar bepaald dat bij handelsnaam inbreuk op een beschrijvende handelsnaam verwarringsgevaar het enige criterium was, is en blijft. Korte uitleg van onze Yvonne Vetjens.
  • 28 juli 2020: Kun je je handelsnaam beschermen door deze in de KvK in te schrijven? Korte q&a van onze Yvonne Vetjens.
  • 18 februari 2019: Aan de hand van een geschil tussen twee dierenklinieken geeft onze Jan Smolders tips over wat te doen als je handelsnaam of domeinnaam wel erg veel lijkt op die van een ander. Deze column verscheen eerder op webdesign.nl
  • Algemene informatie over handelsnaamrecht.

Hub Dohmen, 14 september 2021.

http://twitter.com/hdohmen
http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen

 

Zijn wij de beste advocaat handelsnaamrecht in Nederland? Vind het uit tijdens ons spreekuur. Dohmen advocaten: uw advocaat gespecialiseerd in handelsnaamrecht. No cure no pay mag niet in Nederland, maar we helpen u wel graag verder op onze gratis spreekuren 013-5821987.


 


Dohmen advocaten bv | Sportweg 8 | 5037 AC Tilburg | 013-5821987 | info@dohmenadvocaten.nl | KvK: 18076457 | BTW: NL814155637B01