Te goeder trouw onderhandelen

IoT-SEP-octrooi-patent-Frand-licentie-voorwaarden-onderhandeling-goeder-trouw-inbreuk-dagvaarding

Q: wij maken IoT-apparaten. Wij zijn in bespreking met een groot bedrijf over een octrooi dat zij hebben (een communicatieprotocol) en waar wij niet omheen kunnen omdat dit de standaard in onze branche is geworden. Zonder licentie kunnen we net zo goed stoppen met ons bedrijf. Nou krijgen we een brief dat we de onderhandelingen zouden traineren en dat ze ons dus gaan dagvaarden voor inbreuk? Kan dat zomaar?

 

A: u heeft het over een zogeheten SEP-octrooi (‘Standard-Essential Patent’). De houder van zo’n octrooi is verplicht u een licentie te verstrekken onder eerlijke voorwaarden, een zogeheten ‘FRAND’- licentie (Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory). Daarbij geldt inderdaad dat je de onderhandelingen niet mag traineren. Dat bleek eerder dit jaar nog in een zaak tussen Philips en Asus, waarin de rechter oordeelde dat alleen het bereid zijn om te onderhandelen onvoldoende is. De rechter concludeerde dat Asus Philips steeds vroeg om technische toelichting, zonder vertegenwoordigers met de benodigde expertise aan de gesprekken te laten deelnemen. Na een paar uur werden die gesprekken dan afgebroken zodat de technische toelichting niet kon worden afgerond en/of niet werd toegekomen aan de licentievoorwaarden en er dus weer een nieuwe bespreking moest worden gepland. Dat was geen ‘te goeder trouw onderhandelen’ volgens de rechter. U moet het echter wel bont maken voordat de ander kan roepen dat u niet te goeder trouw onderhandelt.


Lees-verder-tips:

21 juni 2019: "De concurrent beweert dat we inbreuk maken op zijn octrooi en vordert inzage in onze stukken. Maar daar zitten onze bedrijfsgeheimen in! Wat nu? Q&A van onze Hub Dohmen voor Engineers Online.

6 maart 2019: We willen een octrooi aanvragen op een nieuw product maar nu heeft onze marketing al over dat product verteld in een nieuwsbrief! Kunnen we nog octrooi aanvragen? Q&A van onze Hub Dohmen voor Engineers Online.

15 oktober 2018: Philips blundert in haar dagelijkse ondernemingspraktijk, verliest een zaak tegen Lidl en onze Hub Dohmen zet dat meteen om in een paar praktische tips voor u.

Algemene informatie over octrooirecht.


Hub Dohmen, 12 december 2019.
Deze q&a verscheen eerder op de website van Engineers Online.

http://twitter.com/hdohmen
http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen
www.dohmenadvocaten.nl

Zijn wij de beste advocaat octrooirecht in Nederland? Vind het uit tijdens ons spreekuur. Dohmen advocaten: uw advocaat gespecialiseerd in octrooirecht. No cure no pay mag niet in Nederland, maar we helpen u wel graag verder op onze gratis spreekuren 013-5821987.


 


Dohmen advocaten bv | Sportweg 8 | 5037 AC Tilburg | 013-5821987 | info@dohmenadvocaten.nl | KvK: 18076457 | BTW: NL8141.55.637.B.01