De 3D-print-copyshop en het auteursrecht

3dprint

In mijn vorige blog had ik het over het auteursrecht en de situatie van de 3D-print-serviceprovider. Daarin schreef ik dat de 3D-print-serviceprovider die medewerkers alles laat scannen wat de bedrijfsmatig handelende klant naar voren schuift een probleem heeft en dat dat ook geldt voor het door een medewerker printen van een file afkomstig van de klant.

 

Ik schreef daar bewust “bedrijfsmatig handelende klant” omdat er landen zijn – zoals Nederland – waar het van belang is of de klant een onderneming of een consument is. In Nederland kennen we namelijk de ‘thuiskopie-uitzondering’: de consument mag dan voor strikt eigen gebruik enkele exemplaren verveelvoudigen of daartoe (uitsluitend ten behoeve van zichzelf) opdracht geven. Binnen de thuiskopieregeling mag de consument overigens zijn thuiskopie niet weggeven of na gebruik als tweedehandsje op internet zetten, maar zie dát allemaal maar eens te controleren. Mag die “copyshop-achtige’ 3D-print-serviceprovider nu zomaar alles scannen/printen voor de consument en zich er op beroepen dat het gaat om een thuiskopie in opdracht? Ja, als hij kan bewijzen dat het een echte thuiskopie is.

De escape ‘thuiskopie in opdracht” zal de printdienstverlener in elk geval niet hebben als hij zelf een assortiment kopieën op de website heeft staan: de printdienst heeft dan toch een probleem als er auteursrecht op zit. De thuiskopie moet immers bestemd zijn voor een vooraf concreet bekende consument en beperkt zijn tot hooguit enkele exemplaren van een concreet object.

Voor wat betreft de consument die zich wil beroepen op de thuiskopie-uitzondering is er trouwens nog een eigenaardigheid te melden: hij mag dus wel voor eigen gebruik een geleende auteursrechtelijk beschermd object scannen om te printen, maar als hij te lui is om te scannen en een bestand van Piratebay trekt, stuit hij (althans in Europa) op de uitspraak van het Europese hof uit 2014 die “downloaden uit evident illegale bron” illegaal verklaarde, ook voor consumenten.

Mag die consument nu alles scannen, inclusief geleende en gehuurde dingen en objecten die staan uitgesteld op een expositie, bijvoorbeeld? Of kan een bedrijf of museum dat dan weer contractueel verbieden door leen- of huurvoorwaarden of de algemene voorwaarden op een groot bord bij de ingang “geen foto’s! en nee, ook geen scans!”? Ja, dat kan hij contractueel verbieden, en dat gebeurt al lang, althans, bij ‘gewoon’ fotograferen of bewegend beeld opnemen. Het is natuurlijk logisch dat dat uitgbreid wordt naar 3D-scans.


Lees-verder-tips:

  • 2 oktober 2018: 3D-Printen en intellectuele eigendom, hoe zit dat eigenlijk? Onze Hub Dohmen legt het uit aan de hand van bekende voorbeelden. Dit is de Nederlandse vertaling van de Engelstalige column die eerder verscheen op 3Dfabprint.com.
  • 20 september 2018: Onze Hub Dohmen beschrijft waar je juridisch gezien zoal mee te maken kunt krijgen op het gebied van 3d-printen. Dit is de Nederlandse vertaling van de Engelstalige column die eerder verscheen op 3Dfabprint.com.

16 oktober 2018,
Hub Dohmen 

Dohmen advocaten – technology lawyers
e: h.dohmen@dohmenadvocaten.nl 
twitter: http://twitter.com/hdohmen 
LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen

Dit is de Nederlandse vertaling van de Engelse column die eerder verscheen op 3Dfabprint.com 
This is the Dutch translation of the English column that first appeared on 3Dfabprint.com.

Zijn wij de beste advocaat auteursrecht in Nederland? Vind het uit tijdens ons spreekuur. Dohmen advocaten: uw advocaat gespecialiseerd in auteursrecht. Nu cure no pay mag niet in Nederland, maar we helpen u wel graag verder op ons gratis spreekuur 013-5821987 of op ons advocatenkantoor.


 


Dohmen advocaten bv | Sportweg 8 | 5037 AC Tilburg | 013-5821987 | info@dohmenadvocaten.nl | KvK: 18076457 | BTW: NL814155637B01